Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PLANTACJALAWENDY.PL

1. Informacje o firmie

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.plantacjalawendy.pl prowadzony jest przez:

Gospodarstwo Ogrodnicze Mikołaj Dyba
Szkaradowo 222, 63-930 Jutrosin.
NIP- 6991849690,

Adres do korespondencji:
Gospodarstwo Ogrodnicze Mikołaj Dyba,
Szkaradowo 222, 63-930 Jutrosin.
tel. 509275458

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów wyprodukowanych w: Gospodarstwo Ogrodnicze Mikołaj Dyba

2. Opis i zdjęcia produktów

- Zdjęcia roślin przedstawiają rośliny wyprodukowane w Gospodarstwie Ogrodniczym Mikołaj Dyba, przedstawiają sadzonki w okresie wegetacji oraz egzemplarze dorosłe.
- Zdjęcia robione są w różnych okresach dlatego mogą różnić się od faktycznego wyglądu wysyłanych roślin.
- Na życzenie kupującego możemy wysłać aktualne zdjęcia sprzedawanych sadzonek.
- Sprzedający zastrzega sobie prawo osób trzecich do wykorzystywania ( kopiowania) zdjęć, tekstów umieszczonych na stronie www.plantacjalawendy.pl , które są tylko i wyłącznie jego własnością.

3. Zamówienia

- Zamówienie można złożyć za pomocą:
• sklepu internetowego na stronie www.plantacjalawendy.pl
• poczty e- mail pod adresem kontakt@plantacjalawendy.pl
• telefonicznie pod numerem +48 509275458
- Kupujący może anulować zamówienie drogą mailową po adresem kontakt@plantacjalawendy.pl
- Kupujący może drogą mailową wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu otrzymania informacji od sprzedającego o wysyłce towaru.
- Przedmiotem sprzedaży są żywe rośliny dlatego Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia niezależnych od niego zdarzeń losowych jak np. zniszczenie uprawy przez niesprzyjające warunki atmosferyczne. O zaistniałej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany niezwłocznie drogą mailową bądź telefoniczną.
- Realizacja zamówienia wynosi 7 dni od daty zaksięgowania płatności lub wyboru opcji dostawy płatnej pobraniowo. Zakupione poprzez sklep rośliny można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odebrać osobiście w Szkaradowo 222.
- Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia jeżeli podane przez Kupującego dane będą niepełne – w szczególności dotyczy to telefonu kontaktowego, którego brak skutecznie uniemożliwia poprawne i terminowe doręczenie przesyłki kurierskiej.

4. Ceny

- Wszystkie ceny produktów podane są w złotych polskich i są cenami brutto

5. Płatność za zakupiony towar

- gotówka
- pobranie
- tradycyjny przelew bankowy pod wskazany przez sprzedającego numer konta
- płatność on-line za pośrednictwem „ dotpay.pl”

6. Dostawa

- Zakupione w sklepie towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL
- Koszty dostawy umieszczone są na stronie www.pantacjalawendy.pl – zakładka „wysyłka”
- Ze względu na przedmiot sprzedaży Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie po odebraniu przesyłki rośliny wyjąć z kartonów i zapewnić im optymalne warunki dalszego rozwoju.
- Dostawy zakupionych towarów rozpoczynamy z dniem 1 kwietnia z zachowaniem kolejności wpłat dokonanych przed okresem wysyłkowym lub w okresie późniejszym przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

7. Reklamacje

- W przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki fakt ten należy zgłosić dostawcy a następnie niezwłocznie zrobić dokumentację fotograficzną uszkodzonych roślin i wysłać na adres mailowy- kontakt@plantacjalawendy.pl
- Brak dokumentacji fotograficznej uszkodzeń uniemożliwi
Kupującemu reklamację złego stanu dostarczonej przesyłki.

8. Postanowienia końcowe

- Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. - W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
- Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązywać będą od daty ich opublikowania na stronie www.plantacjalawendy.pl zakładka „ Regulamin”


Każda lawenda w doniczce. Wszystkie nasze sadzonki sprzedawane są w doniczkach.