Klauzula informacyjna

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Administrator Danych Osobowych (Administrator)

Mikołaj Dyba, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Ogrodnicze Mikołaj Dyba, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 699 184 96 90, Szkaradowo 222 - 63-930 Jutrosin.

Dane osobowe i prywatność

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
    - Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
    - Realizacja Twoich zamówień
    - Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

Podstawa przetwarzania:

   
- Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
    - Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
    - Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
    - Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych  roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
    - Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
    - Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
    - Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy. Skutek niepodania danych w zależności od celu w jakim są podawane:  brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie, brak możliwości korzystania z usług Sklepu, brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze Szkaradowo 222 - 63-930 Jutrosin. lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@plantacjalawendy.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dowiedz się więcej na: Polityka Prywatności

zamknij

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PLANTACJALAWENDY.PL

1. Informacje o firmie

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.plantacjalawendy.pl prowadzony jest przez:

Gospodarstwo Ogrodnicze Mikołaj Dyba
Szkaradowo 222, 63-930 Jutrosin.
NIP- 6991849690,

Adres do korespondencji:
Gospodarstwo Ogrodnicze Mikołaj Dyba,
Szkaradowo 222, 63-930 Jutrosin.
tel. 509275458

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów wyprodukowanych w: Gospodarstwo Ogrodnicze Mikołaj Dyba

2. Opis i zdjęcia produktów

- Zdjęcia roślin przedstawiają rośliny wyprodukowane w Gospodarstwie Ogrodniczym Mikołaj Dyba, przedstawiają sadzonki w okresie wegetacji oraz egzemplarze dorosłe.
- Zdjęcia robione są w różnych okresach dlatego mogą różnić się od faktycznego wyglądu wysyłanych roślin.
- Na życzenie kupującego możemy wysłać aktualne zdjęcia sprzedawanych sadzonek.
- Sprzedający zastrzega sobie prawo osób trzecich do wykorzystywania ( kopiowania) zdjęć, tekstów umieszczonych na stronie www.plantacjalawendy.pl , które są tylko i wyłącznie jego własnością.

3. Zamówienia

- Zamówienie można złożyć za pomocą:
• sklepu internetowego na stronie www.plantacjalawendy.pl
• poczty e- mail pod adresem kontakt@plantacjalawendy.pl
• telefonicznie pod numerem +48 509275458
- Kupujący może anulować zamówienie drogą mailową po adresem kontakt@plantacjalawendy.pl
- Kupujący może drogą mailową wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu otrzymania informacji od sprzedającego o wysyłce towaru.
- Przedmiotem sprzedaży są żywe rośliny dlatego Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia niezależnych od niego zdarzeń losowych jak np. zniszczenie uprawy przez niesprzyjające warunki atmosferyczne. O zaistniałej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany niezwłocznie drogą mailową bądź telefoniczną.
- Realizacja zamówienia wynosi 14 dni ROBOCZYCH od daty zaksięgowania płatności lub wyboru opcji dostawy płatnej pobraniowo. Zakupione poprzez sklep rośliny można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odebrać osobiście w Szkaradowo 222.
- Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia jeżeli podane przez Kupującego dane będą niepełne – w szczególności dotyczy to telefonu kontaktowego, którego brak skutecznie uniemożliwia poprawne i terminowe doręczenie przesyłki kurierskiej.
-ZAMÓWIENIA BĘDĄ WYSYŁANE OD 15 KWIETNIA 2021. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ WPŁAT.

4. Ceny

- Wszystkie ceny produktów podane są w złotych polskich i są cenami brutto

5. Płatność za zakupiony towar

- gotówka
- pobranie
- tradycyjny przelew bankowy pod wskazany przez sprzedającego numer konta
- płatność on-line za pośrednictwem „ dotpay.pl”


6. Dostawa

- Zakupione w sklepie towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD
- Koszty dostawy umieszczone są na stronie www.pantacjalawendy.pl – zakładka „wysyłka”
- Ze względu na przedmiot sprzedaży Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie po odebraniu przesyłki rośliny wyjąć z kartonów i zapewnić im optymalne warunki dalszego rozwoju.
- Dostawy zakupionych towarów rozpoczynamy z dniem 15 kwietnia z zachowaniem kolejności wpłat dokonanych przed okresem wysyłkowym lub w okresie późniejszym przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.7.Odstąpienie od umowy

 • Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 • Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu na adres e mail kontakt@plantacjalawendy.pl
 • W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktów Sprzedającemu.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla stron z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • Zwrot Towaru następuje w stanie niepogorszonym. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W szczególności Sprzedawca może potrącić kwotę będącą równowartością różnicy pomiędzy stanem Towaru w chwili zakupu a stanem Towaru zwróconego z kwoty zwracanej Kupującemu. Rośliny muszą być tak samo zapakowane w jaki sposób kupujący otrzymał.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 • Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy sprzedaży:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

8. Reklamacje

- W przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki fakt ten należy zgłosić dostawcy a następnie niezwłocznie zrobić dokumentację fotograficzną uszkodzonych roślin i wysłać na adres mailowy- kontakt@plantacjalawendy.pl w ciągu 24 godzin.
- Brak dokumentacji fotograficznej uszkodzeń uniemożliwi Kupującemu reklamację złego stanu dostarczonej przesyłki.
 - REKLAMACJE ILOŚCIOWO JAKOŚCIOWE WINNY BYĆ SKŁADANE W CHWILI ODBIORU NIE PÓŹNIEJ NIŻ 48 GODZIN PO ODBIORZE TOWARU.
- Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego.
- Sprzedający rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
-
Zgłoszenie przyjmowane jest mailowo na kontakt@plantacjalawendy.pl lub telefonicznie przez obsługę sklepu plantacja lawendy - kontakt 602782476
- W przypadku uznania reklamacji, klient otrzymuje nowy produkt lub zwrot jeśli nie ma danego produktu już na stanie. Wszelkie koszty związane z reklamacją (koszt zwrotu towaru i dostarczenia nowego) ponosi Sprzedający. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.
-
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźniony odbiór przesyłki przez kupującego.
- Sprzedawca odmówi rozpatrzenia reklamacji, jeśli w szczególności: Wady Towaru są wynikiem - wszelkich przyczyn leżących po stronie użytkownika czyli wady polegają na uszkodzeniach mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej; lub tez są wynikiem zaniechania właściwej pielęgnacji roślin przez Kupującego (np. brak systematycznego podlewania), co może przyczynić się do ich obumarcia.8. Gwarancje
- Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie się i wzrost zakupionych roślin, ponieważ związane jest to z czynnikami zewnętrznymi, od niego niezależnymi i nie podlegającymi jego kontroli. Wszystkie porady i pomoc udzielane są wg. najlepszej woli i zgodnie z posiadaną wiedzą sprzedającego, lecz bez ponoszenia odpowiedzialności za podjęte decyzje kupującego.

9. Postanowienia końcowe

- Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. - W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
- Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązywać będą od daty ich opublikowania na stronie www.plantacjalawendy.pl zakładka „ Regulamin”


Każda lawenda w doniczce. Wszystkie nasze sadzonki sprzedawane są w doniczkach.