Klauzula informacyjna

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Administrator Danych Osobowych (Administrator)

Mikołaj Dyba, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Ogrodnicze Mikołaj Dyba, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 699 184 96 90, Szkaradowo 222 - 63-930 Jutrosin.

Dane osobowe i prywatność

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
    - Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
    - Realizacja Twoich zamówień
    - Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

Podstawa przetwarzania:

   
- Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
    - Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
    - Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
    - Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych  roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
    - Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
    - Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
    - Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy. Skutek niepodania danych w zależności od celu w jakim są podawane:  brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie, brak możliwości korzystania z usług Sklepu, brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze Szkaradowo 222 - 63-930 Jutrosin. lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@plantacjalawendy.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dowiedz się więcej na: Polityka Prywatności

zamknij

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PLANTACJALAWENDY.PL

1. Informacje o firmie

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.plantacjalawendy.pl prowadzony jest przez:

Gospodarstwo Ogrodnicze Mikołaj Dyba
Szkaradowo 222, 63-930 Jutrosin.
NIP- 6991849690,

Adres do korespondencji:
Gospodarstwo Ogrodnicze Mikołaj Dyba,
Szkaradowo 222, 63-930 Jutrosin.
tel. 509275458

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów wyprodukowanych w: Gospodarstwo Ogrodnicze Mikołaj Dyba

2. Opis i zdjęcia produktów

- Zdjęcia roślin przedstawiają rośliny wyprodukowane w Gospodarstwie Ogrodniczym Mikołaj Dyba, przedstawiają sadzonki w okresie wegetacji oraz egzemplarze dorosłe.
- Zdjęcia robione są w różnych okresach dlatego mogą różnić się od faktycznego wyglądu wysyłanych roślin.
- Na życzenie kupującego możemy wysłać aktualne zdjęcia sprzedawanych sadzonek.
- Sprzedający zastrzega sobie prawo osób trzecich do wykorzystywania ( kopiowania) zdjęć, tekstów umieszczonych na stronie www.plantacjalawendy.pl , które są tylko i wyłącznie jego własnością.

3. Zamówienia

- Zamówienie można złożyć za pomocą:
• sklepu internetowego na stronie www.plantacjalawendy.pl
• poczty e- mail pod adresem kontakt@plantacjalawendy.pl
• telefonicznie pod numerem +48 509275458
- Kupujący może anulować zamówienie drogą mailową po adresem kontakt@plantacjalawendy.pl
- Kupujący może drogą mailową wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu otrzymania informacji od sprzedającego o wysyłce towaru.
- Przedmiotem sprzedaży są żywe rośliny dlatego Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia niezależnych od niego zdarzeń losowych jak np. zniszczenie uprawy przez niesprzyjające warunki atmosferyczne. O zaistniałej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany niezwłocznie drogą mailową bądź telefoniczną.
- Realizacja zamówienia wynosi 14 dni ROBOCZYCH od daty zaksięgowania płatności lub wyboru opcji dostawy płatnej pobraniowo. Zakupione poprzez sklep rośliny można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odebrać osobiście w Szkaradowo 222.
- Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia jeżeli podane przez Kupującego dane będą niepełne – w szczególności dotyczy to telefonu kontaktowego, którego brak skutecznie uniemożliwia poprawne i terminowe doręczenie przesyłki kurierskiej.

4. Ceny

- Wszystkie ceny produktów podane są w złotych polskich i są cenami brutto

5. Płatność za zakupiony towar

- gotówka
- pobranie
- tradycyjny przelew bankowy pod wskazany przez sprzedającego numer konta
- płatność on-line za pośrednictwem „ dotpay.pl”

6. Dostawa

- Zakupione w sklepie towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD
- Koszty dostawy umieszczone są na stronie www.pantacjalawendy.pl – zakładka „wysyłka”
- Ze względu na przedmiot sprzedaży Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie po odebraniu przesyłki rośliny wyjąć z kartonów i zapewnić im optymalne warunki dalszego rozwoju.
- Dostawy zakupionych towarów rozpoczynamy z dniem 1 kwietnia z zachowaniem kolejności wpłat dokonanych przed okresem wysyłkowym lub w okresie późniejszym przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

7. Reklamacje

- W przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki fakt ten należy zgłosić dostawcy a następnie niezwłocznie zrobić dokumentację fotograficzną uszkodzonych roślin i wysłać na adres mailowy- kontakt@plantacjalawendy.pl w ciągu 24 godzin.
- Brak dokumentacji fotograficznej uszkodzeń uniemożliwi
Kupującemu reklamację złego stanu dostarczonej przesyłki.
- REKLAMACJE ILOŚCIOWO JAKOŚCIOWE WINNY BYĆ SKŁADANE W CHWILI ODBIORU NIE PÓŹNIEJ NIŻ 48 GODZIN PO ODBIORZE TOWARU.
- Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, za przyjęcie się roślin i wzrost zakupionych roślin, ponieważ związane jest to z czynnikami zewnętrznymi, od niego niezależnymi i nie podlegającymi jego kontroli. Wszelkie porady i pomoc udzielane są według najlepszej woli i zgodnie z posiadaną wiedzą
- Odstępując od umowy, kupujący odsyła towar na swój koszt

8. Postanowienia końcowe

- Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. - W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
- Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązywać będą od daty ich opublikowania na stronie www.plantacjalawendy.pl zakładka „ Regulamin”


Każda lawenda w doniczce. Wszystkie nasze sadzonki sprzedawane są w doniczkach.